Álmai bútorát keresi? Nézzen szét üzleteinkben is:
+36-76/507-655 

ADATVÉDELEM, ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


ADATVÉDELEM, ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 

1.      Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

 

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a)      a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

b)      a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c)      az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d)      Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

e)      a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f)       megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

a)      az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

b)      egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

c)      illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

2.      Kik vagyunk?

A Társaság neve: Dobos Bútor Kft.

A Társaságunk székhelye: 6000 Kecskemét, Korhánközi út 10.

A Társaságunk honlapja: www.dobosbutor.hu

Postacímünk: 6000 Kecskemét, Korhánközi út 10.

Telefonszámunk: 0676/5076555

E-mail címünk: info@dobosbutor.hu

Adószámunk: 24072906-2-03

Cégjegyzékszámunk: 03-09-124986

Nyilvántartó bíróság megnevezése: Kecskemét Törvényszék Cégbírósága

Telephelye(i): 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 21; 6000 Kecskemét, Füzes utca 19.

Fióktelepe(i): 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 29.; 2700 Cegléd, Kőrösi út 21.

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

A cég elnevezése: Onecreative Marketing Professional Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. II. em. 9.

Adószám: 23190793_2_03

A cég elektronikus elérhetősége: office@onecreative.hu

 

Társaságunk az adatok kezelése során - ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében - az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

NÉV

 

CÍM

 

TEVÉKENYSÉG

Onecreative Marketing Professional Korlátolt Felelősségű Kft.

6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. II. em. 9.

tárhely szolgáltatás

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 

Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

Társaságunk jogos érdeke

IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

 

 

1 hónap

Regisztráció a honlapon

Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása

értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.

hozzájárulás

e-mail cím, telefonszám, cím, vezetéknév, keresztnév

 

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele

Cél a látogatók regisztrációja és nyilvántartása,

megrendelések kezelése és teljesítése,

a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése,

panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése,

vásárlóinkkal kapcsolattartás.

 

hozzájárulás

szerződés

jogszabályi rendelkezés

(GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont,

Eker tv. 13/A §,

Számv. tv. 169. §).

teljes név,

telefonszám és e-mail cím,

az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),

fizetéssel kapcsolatos adatok (kézpénzes vagy előre utalásos fizetési módok)

kiszállítással kapcsolatos adatok: kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó)

számlázási név, természetes személy esetén teljes név,

számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).

webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig

 

A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.

 A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

 

 

Ügyintézés, panasz

ˇ         észrevételre, panaszra válaszadás

ˇ         jogi kötelezettség

ˇ         teljes név

ˇ         e-mail cím

ˇ         telefonszám

ˇ         levelezési cím

ˇ         egyéb személyes üzenet

ˇ         5 évig

 

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, illetve a webáruházunkban vásárolni szeretnének.

A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@dobosbutor.hu e-mail, illetve a 6000 Kecskemét, Korhánközi út 10. szám alatti postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

3.      Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők "súgó" menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről - amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik - a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

Milyen sütiket alkalmazunk?

 

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer sütik

 

nem igényel

a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

honlap működésének biztosítása

böngésző session vége

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/,   az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=huolvashat.

 

4.      Mit kell tudni még webáruházunk adatkezeléséről?

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

Ř  a regisztráció törlésével,

Ř  az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

Ř  a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását - technikai okokból 15 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve - szükség esetén - megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

5.      Egyéb adatkezelési kérdések

 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben - titoktartási kötelezettség terhe mellett - jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

6.      Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

 

Ön az adatkezelésről

Ř  tájékoztatást kérhet,

Ř  kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

Ř  tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

Ř  bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

Ř  a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Ř  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Ř  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Ř  Telefon: +36 (1) 391-1400

Ř  Fax: +36 (1) 391-1410

Ř  E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk - vagy a megbízott adatfeldolgozónk által - feldolgozott

Ř  adatairól,

Ř  azok forrásáról,

Ř  az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

Ř  időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

Ř  az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

Ř  adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

Ř  az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban vagy - az Ön hozzájárulásával - elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per - az érintett választása szerint - az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával - egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében - keresse meg Társaságunkat.

 

7.      Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 

Ř  a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

Ř  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

Ř  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Ř  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

Ř  az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

Ř  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

Ř  a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

Ř  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Ř  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

 

8.      Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a http://dobosbutor.hu/adatvedelem weboldalon történik.

 

Kecskemét, 2018. május 25.


ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


Jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya a Dobos Lakberendezés Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Wéber Ede utca 10.; cégjegyzékszám: 01-10-041720 ; a továbbiakban: Szolgáltató), által üzemeltetett www.dobosbutor.hu honlapon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető weboldal működtetésével, valamint az ott kínált elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelésre terjed ki.


A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA


A Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait törvényi rendelkezés vagy az Ügyfél hozzájárulása alapján kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek betartásával. A Weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos adatok kezelésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései is irányadóak.


A Szolgáltató az adatok közül a regisztrált Ügyfél felhasználónevét, a regisztráció során az Ügyfél által megadott azonosító adatokat, az Ügyfél lakcímét vagy székhelyét, telefonszámát, illetve , e-mail címét, regisztrációjának időpontját és regisztrációkori IP címét az Ügyfél hozzájárulása alapján a Weboldal teljes körű és folyamatos használatának biztosítása céljából az Ügyfél regisztrációja fennállásáig kezeli. Ennek megfelelően a regisztráció törlését követően a Szolgáltató törli az adatokat.


Az Ügyfél fentiekben meghatározott adatait elsődlegesen a Szolgáltatónak a Weboldalon kínált elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybevételével összefüggő feladatokat végző munkatársa kezeli.

A Szolgáltató a regisztrált, illetve a megrendelést leadó Ügyfél azonosító adatait név, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, e-mail címét ügyfélnyilvántartás, valamint értékesítési statisztikák, piackutatás céljából kezelheti. Az adatkezelés az Ügyfél hozzájárulásához kötött.


A Cookie_k esetében azokról az adatokról van szó, amelyek a Weboldal használata során az Ügyfelek számítógépein tárolásra kerülnek. A Szolgáltató által alkalmazott "Session_Cookie_k" csak a Weboldal elhagyásáig maradnak tárolva a Weboldal elhagyását követően törlődnek az Ügyfél számítógépéről. A Cookie_knak az alkalmazására szükség van a Weboldal egyes alkalmazásainak vagy funkcióinak rendeltetésszerű betöltéséhez valamint használatához.


A Szolgáltató által alkalmazott "Hosszútávú_Cookie_k"


A weboldal elhagyását követően tárolva maradnak az Ügyfél számítógépén. Az Ügyfél internet_böngészőjének beállításaitól függ tárolás időtartama. A "Hosszútávú_Cookie_k" fő célja a Weboldal látogatóinak felismerése, annak érdekében, hogy a Szolgáltató web szervere az Ügyfelek számára egy, az ő szükségleteiknek megfelelő személyre szabott weboldalt kínálhasson.


Google Analytics által alkalmazott Cookie_k

">A Google Analytics olyan Cookie_kat alkalmaz, lehetővé teszik a weboldalak használatának elemzését. Weboldal optimális kialakítására a Szolgáltató a Google Analytics_t, a Google Inc. vállalat web_elemző programját használja. Az információk anonimok és nem kapcsolódnak személyekre vonatkozó adatokhoz amit Cookie_k gyűjtenek. A Google Inc. egy szerverén kerülnek tárolásra Google Analytics Cookie_k által a weboldalak használatáról gyűjtött információk.


A Szolgáltató gondoskodik az Ügyfél által megadott adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a kezelt adatok védelmét, valamint a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, valamint jogosulatlan megváltoztatását.


A Szolgáltató az Ügyfél által megadott adatokat a fentiekben meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, kivétel ha az Ügyfél külön hozzájárulását beszerezte vagy, jogszabály vagy jogszabályon alapuló hatósági határozat írja elő. A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért, pontosságáért az Ügyfél felel. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy amennyiben a regisztráció, illetve az ajánlatkérés során harmadik fél adatait adta meg, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítségben részesíti az eljáró hatóságokat a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.

AZ ÜGYFÉL HOZZÁJÁRULÁSA


Az Ügyfél hozzájárulásához kötött adatkezeléshez a Weboldalon történő regisztrációja, illetve a ajánlatkérésének leadása során, a jelen Adatvédelmi Szabályzat kifejezett elfogadásával adja hozzájárulását.


Általános Szerződési Feltételek

www.dobosbutor.hu weboldalon történő ajánlatkéréshez


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.dobosbutor.hu honlapon történő ajánlataira vonatkoznak.


www.dobosbutor.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (jelen esetben ajánlatkérést) igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza a jelen ÁSZF a Dobos Lakberendezés Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) között. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely awww.dobosbutor.hu weboldalon keresztül történik.


Szolgáltató adatai:

Cégnév: Dobos Lakberendezés Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Dobos Lakberendezés Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Wéber Ede utca 10.

E-mail cím: info@dobosbutor.hu

Telefonszám: 06-76-507-655

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 6000 Kecskemét, Wéber Ede utca 10.; Telefonszám: 06-76-507-655; mail cím: info@dobosbutor.hu

Cégjegyzékszám: 03-09-108556

Nyilvántartó bíróság megnevezése: Kecskemét Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12541274-2-03.

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.


Kapcsolt vállalkozásként szolgáltató adatai:

Cégnév: Dobos Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Dobos Bútor Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Korhánközi út 10.

E-mail cím: info@dobosbutor.hu

Telefonszám: 0676/507655

Cégjegyzékszám: 03-09-124986

Adószám: 24072906-2-03

Nyilvántartó bíróság megnevezése: Kecskemét Törvényszék Cégbírósága

Telephelye(i): 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 21; 6000 Kecskemét, Füzes utca 19.

Fióktelepe(i): 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 29.; 2700 Cegléd, Kőrösi út 21.


">Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja.


Adott esetben a megrendelést ténylegesen a Dobos Bútor Kft. fogja teljesíteni, a fogyasztó a Dobos Bútor Kft. vállalkozással (eladóval) fog szerződéses jogviszonyba kerülni.


ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE


Szolgáltató egy webshop formátumú felületet üzemeltet, amely a Szolgáltató és Fél közötti kommunikációt szolgálja. Ezen a felületen leadott megrendelések a Kollégáink telefonos megkeresése után válnak érvényessé és ily módon leegyeztetett megrendelés fizetési kötelezettséget jelent a fél számára.

A weboldalon történő vásárlást _ figyelemmel annak jellegére _ az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv") is szabályozza.

A Magyarországon nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra amely jelen weboldalon található kiterjed a jelen ÁSZF hatálya.

">Minden felhasználó számára elérhető a weboldal jelentős része, azonban az ajánlatkéréshez (amely a megrendelés elküldése gomb) szükséges regisztráció, valamint jelen ÁSZF és adatvédelmi szabályzat elfogadása.


A Szolgáltató tárhelyszolgáltatója, aki az Ügyfél által biztosított információkat tárolja:

A cég elnevezése: Onecreative Marketing Professional Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. II. em. 9.

Adószám: 23190793_2_03

A cég elektronikus elérhetősége: office@onecreative.hu


A Felek között a Weboldalon kínált áru megvásárlása, illetve szolgáltatás igénybe vétele tárgyában magyar nyelven minden esetben külön egyedi kapcsolatfelvétel után történő egyeztetést eszközölünk, mely jelen formában ajánlatkérésnek minősül.


Jelen dokumentum elektronikus formában került megkötésre, iktatásra kerül, írásbeli szerződésnek minősül, amely a későbbiekben hozzáférhető lesz, továbbá magyar nyelven íródik, nem utal magatartási kódexre. 
A webáruház vonatkozásában rendelkezésre álló ügyfélszolgálat, mely tanácsadási/tájékoztatási és panaszkezelési feladatokat lát el:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 6000 Kecskemét, Wéber Ede utca 10. 
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő _ Péntek 9:00 _ 17:30 Telefon: 06_76/507_655 Internet cím: www.dobosbutor.hu E_mail cím:info@dobosbutor.hu
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Wéber Ede utca 10. 
Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal! (Telefon: 06_76/507_655) 
Árajánlat kérés menete

1. regisztráció:


A regisztráció a Weboldal címoldalán található Bejelentkezés menüpont alatti regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével kezdeményezhető. A regisztráció feltétele a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat Ügyfél általi elfogadása. Az adatlap kitöltésekor az Ügyfél nyilatkozik, hogy jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja és ezáltal az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Az adatlap kitöltését és az ÁSZF valamint az Adatvédelmi Szabályzat elfogadását rögzítő "Regisztráció" gomb megnyomását követően az Ügyfél az általa megadott e_mail címre visszaigazoló e_mailt kap, a regisztráció után ebben a visszaigazoló e_mailben szereplő jelszó segítségével tud bejelentkezni. A regisztráció feltétele az árajánlat kérésnek.  2.

A megfelelő termék(ek) kiválasztása és kosárba helyezése (termékfajtától függően, ahol lehetséges méret és/vagy szín, egyéb választható jellemzők megadásával, majd a "bevásárló kosár ábrával ellátott" gombra kattintással).Megjelenik a megerősítés ahol a kiválasztott termék neve, mérete és ára újból megjelenik és a "kosárba" feliratú gomb megnyomásával válik a kosár taralmává, illetve ha mégsem a megadott terméket szeretnénk megvásárolni akkor a "megerősítés" felirat mellett található sarokban lévő "X"megnyomásával kiléphetünk.


  3.

A bevásárló kosár ábrával ellátott gombra kattintással megjelenik a kosár tartalma, ahol Felhasználó "kiveheti" a kosárból a terméket. A "kosár törlése" ikonra kattintással a megrendelés folyamán bármikor kiürítheti a kosarat a Felhasználó, amivel törli a megrendelését.


  4.

Itt van lehetőség a telefonszám, név, irányítószám, település, utca, házszám, valamint a számlázási adatok megadására.


  5.

Átvételi és fizetési mód kiválasztása


Átvétel módja:

- Történhet házhoz szállítással (fizetési kötelezettséget jelent, melynek díja Kecskemét területén belül a szállítás díja 5000 Ft + áfa, valamint amennyiben emeletre kell szállítani 500 Ft+áfa / emelet. Kecskemét területén kívül 150 Ft/ km + áfa oda visszaútra számítva a google maps szolgáltatást alapul véve)

- Valamint személyes átvétellel a szolgáltatónál a 6000 Kecskemét, Korhánközi út 10. szám alatt.


Fizetési módok:

 • Történhet banki átutalással (előre utalással) valamint,

 • fizetés személyesen a szolgáltatónál bankkártyával vagy kézpénzben (6000 Kecskemét, Korhánközi út 10. szám alatt)


  6.

A kívánt módok az azokat leíró szövegek előtti megfelelő választógombok bejelölésével választhatók ki. A webhelyen a megrendelés folyamatában választhatóvá tett átvételi illetve szállítási, valamint fizetési módok közül a Felhasználó által a konkrét megrendelés végrehajtása során választott átvételi illetve szállítási, valamint fizetési módokkal jön létre a szerződés. Mind az átvétel módja és fizetési módoknál meg kell jelölni a felhasználónak a számára megfelelő feltételeket, valamint el kell fogadnia, hogy amennyiben megrendeli az általa kiválasztott terméket, az fizetési kötelezettséget jelent számára.

Enélkül a megrendelés nem küldhető el (ezekről a szövegek előtti jelölő négyzetek bejelölésével van lehetőség).


7.

A megrendelés összesített adatainak Felhasználó általi ellenőrzése (a fent részletezett lépésekben felvett adatok és kiválasztott módok együtt láthatóak az oldalon a kiválasztást követően)


8.

Az ajánlatkérés elküldése (a" megrendelés elküldése" gombra kattintással).


Ezt követően a weboldalon a sikeres megrendelés felirat jelenik meg, valamint, hogy köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat. Az Ügyfél a regisztráció során általa megadott mail címre visszaigazoló mailt fog kapni a megrendelést követően, melyben a szolgáltató adatait, a megrendelt termékre vonatkozó adatok kerültek feltüntetésre.


Ajánlatkérésről további tájékoztatás:

A weboldal üzemeltetőjét (Szolgálató) az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul kitöltött adatokra visszavezethető problémákért, károkért semmilyen felelősség nem terheli. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az ajánlatkérés (megrendelés véglegesítése gomb) közben van lehetőség. Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


A megrendelt termék fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelt termék vételára, valamint a házhoz szállítás díjára vonatkozó fizetési kötelezettségének az Ügyfél banki átutalással, vagy kézpénzzel tehet eleget. Az Ügyfél választhat, hogy a megrendelt terméket személyesen veszi át a szolgáltatótól vagy házhoz szállítás kér. Amennyiben házhozszállítást kér, fizetési kötelezettséget jelent számára, melynek díja Kecskemét területén belül a szállítás díja 5000 Ft + áfa, valamint amennyiben emeletre kell szállítani 500 Ft+áfa / emelet. Kecskemét területén kívül 150 Ft/ km + áfa oda visszaútra számítva a google maps szolgáltatást alapul véve.A weboldal tartalmazza az azon szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit. Abban az esetben ha az Ügyfélnek a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban több információra van szűksége mint ami a weboldalon a rendelkezésre áll vagy más kérdése merülne fel a vásárlás előtt, a Szolgáltató ügyfélszolgálatától kérhet felvilágosítást. A weboldalon szereplő áruk, termékek _ ahol ezt a jogszabályok előírják _ használati utasítását a Szolgáltató az adott termékhez jótállási jeggyel egyben rendelkezésre bocsátja az Ügyfél részére. Ha az Ügyfél esetlegesen nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást a jótállási jeggyel együtt, azt haladéktalanul _ mielőtt az árut használatba veszi _ jelezze a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, amely haladéktalanul gondoskodik annak mielőbbi Ügyfélhez történő eljuttatásáról. A www.dobosbutor.hu_n megjelentetett termékképek csak illusztrációk (tájékoztató jellegűek), azok a valóságtól adott esetben eltérhetnek; mint ahogy a Weboldalon megjelentetett ábrák, rajzok, valamint súly_ és méretadatok is.


A vételár minden egyes termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már magánban foglalja és magyar forintban értendő. A termékek vételára nem tartalmazza a termék összeszerelését (amennyiben ez szükséges) a kiszállítás költségét, hiszen a szállítási költség külön díjtételt képez (az ajánlatkérés 5. pontjában feltűntetett árak szerint ).
A megrendelhető termékek, a szállítási szolgáltatások árai, valamint azok díjai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítást a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lépteti hatályba. A módosítás a már az ajánlatkérés után történő visszaigazolással megrendelt termékek, illetve szállítási szolgáltatások vételárát, valamint díját nem befolyásolja. A termékek visszaigazolásában szerepeltetett áron, illetve díjazás mellett kerülnek értékesítésre.


Abban az esetben, ha a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás árat tüntet fel a Weboldalon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft_os vagy "1" Ft_os árra, akkor a Szolgáltató a terméket nem köteles hibás áron szállítani, hanem a helyes áron történő szállítást felajánlhatja, amelynek ismeretében az Ügyfél vásárlási szándékától elállhat.


Az ajánlatkéréshez a Szolgáltató a Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt kitölti. A Szolgáltató amennyiben az Ügyfél tévesen vagy pontatlanul adta meg a rendelési vagy szállításra vonatkozó adatait, akkor a késedelmes szállításért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Ajánlatkérés menete:


Az Ügyfél az általa kiválasztott termékeket az adott termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait tartalmazó oldalon található, a "kosárba" gomb használatával teheti a Bevásárlókosarába. A Bevásárlókosár tartalmát megtekintheti, módosíthatja a Weboldal jobb felső sarkában található "kosár" ikonra kattintást követően. Amennyiben az Ügyfél a Bevásárlókosárba helyezett terméket / termékeket mégsem kívánja megvásárolni, azt a "törlés" ikonra kattintással áll módjában törölni a bevásárlókosárból.


Itt van lehetőség a telefonszám, név, irányítószám, település, utca, házszám, valamint a számlázási adatok megadására. Az Ügyfélnek elkell fogadnia, hogy amennyiben megrendeli az általa kiválasztott terméket, az fizetési kötelezettséget jelent számára. Amennyiben ezt a honlapon feltüntetett négyzetben be jelöli, ezt követően tud a megrendelés elküldése gombra katintatni. Amennyiben az Ügyfél a Bevásárlókosár tartalmát véglegesítette, a "a megrendelés elküldéséhez" gombra kattintással léphet tovább, annak érdekében, hogy az ajánlatkérése véglegesítésre kerüljön.

Ezt követően a weboldalon a sikeres megrendelés felirat jelenik meg, valamint, hogy köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat. Az Ügyfél a regisztráció során általa megadott mail címre visszaigazoló mailt fog kapni a megrendelést követően, melyben a szolgáltató adatait, a megrendelt termékre vonatkozó adatok kerültek feltüntetésre.

A megrendelt termék fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelt termék vételára, valamint a házhoz szállítás díjára vonatkozó fizetési kötelezettségének az Ügyfél banki átutalással, vagy kézpénzzel tehet eleget. Az Ügyfél választhat, hogy a megrendelt terméket személyesen veszi át a szolgáltatótól vagy házhoz szállítás kér. Amennyiben házhozszállítást kér, fizetési kötelezettséget jelent számára, melynek díja Kecskemét területén belül a szállítás díja 4000 Ft + áfa, valamint amennyiben emeletre kell szállítani 500 Ft+áfa / emelet. Kecskemét területén kívül 150 Ft/ km + áfa oda visszaútra számítva a google maps szolgáltatást alapul véve.

Az Ügyfél ajánlatkérésének, amely a kollégákkal történő visszaigazolással válik megrendelésé és az így létrejövő szerződés határozott, az abból fakadó jogok gyakorlásáig és kötelezettségek teljesítéséig tartó időtartamára jön létre. A megrendeléshez regisztráció szükséges, vagy a már meglévő felhasználónevével történő bejelentkezés.


Szolgáltató az általa kínált termékeket, valamint szolgáltatásokat kizárólag 18. életévüket betöltött cselekvőképes, természetes személy számára, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, valamint jogi személy aki magyarországi székhellyel rendelkezik, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező jogképes Ügyfeleknek ajánlja fel.


A Szolgáltatónak nincs lehetősége arra, hogy az Ügyfél által megadott adatokat ellenőrizze, ennek megfelelően kizár minden felelősséget, amely ebből adódik. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar. A szerződéses tartalom, a panaszkezelés szolgáltatásai magyar nyelvűek.


Szolgáltató jognyilatkozatai megtörténtnek számítanak, ha azokat az Ügyfél által utoljára megadott címére megküldte. Azonban ha az Ügyfél az értesítési címét megváltoztatja, arról köteles a Szolgáltatót tájékoztatni. Az Ügyfél a tájékoztatási kötelezettségének elmulasztja, viseli annak kockázatát.

ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA


Az Ügyfélnek az ajánlatkérés bármely szakaszában és annak elküldéséig a Weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. termék törlése a kosárból a "Törlés" ikonra kattintva; visszalépés az előző oldalra a "Vissza" gombra történő kattintással). 

Ha az Ügyfél az ajánlatkérését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazolásában szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben foglalt elérhetőségei valamelyikén.

Az Ügyfél a megrendelés elküldése gombra kattintást követően mailben visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolást az Ügyfél a szolgáltatás jellegétől függően elvárható határidőn belül de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, az ügyfél az ajánlati illetve szerződéses kötelezettsége alól mentesül.AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS


A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata. A kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozatot a szerződéskötés során az ajánlat és az elfogadó nyilatkozat jelentik. Az elektronikus kereskedelemben a webáruház katalógusának (a honlapon megjelenített tartalomnak) közzététele ajánlatra történő felhívásnak minősül. Az interneten keresztül történő vásárlás esetén az Ügyfél tesz a Szolgáltatónak ajánlatot, a szerződés pedig a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatával jön létre, nem pedig az Ügyfél megrendelésével.

 

Az elküldött ajánlat az Ügyfelet 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Szolgáltató az Ügyfél ajánlatát 48 órán belül nem igazolja vissza, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 

A megrendelés elküldése gombra kattintást követően az Ügyfél e-mailben automatikus visszaigazolást kap, amely csak annak tényét rögzíti, hogy az Ügyfél megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

 

A Felek között a szerződés az automatikus visszaigazolást követően a kollégákkal történő személyes, telefonos, vagy e-mailes egyeztetéssel (elfogadó nyilatkozattal) jön létre, amelyre a magyar jogszabályok, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az Elkertv-ben foglaltak irányadóak.

 

Amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), akkor irányadó a szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet, valamint ebben az esetben a Szolgáltató figyelembe veszi a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.


SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK


Az Ügyfél választása szerint igényelheti az általa megrendelt termék házhoz szállítását vagy a megrendelt terméket személyesen át is veheti a Szolgáltatónál. Szállítmányozó cég igénybevételével juttatja el a Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut az Ügyfél által megjelölt szállítási címre.


A megrendelt termékek házhoz szállítása kapcsán felmerült költségeket, valamint a szállítási díjat az Ügyfél viseli a szállítás díját.

A Szolgáltató a szállítási határidőt a megrendelést követően a telefonon történő visszaigazolás alkalmával egyezteti a megrendelővel. A szállítás várható időpontjáról a Szolgáltató illetve az által megjelölt szállítmányozója tájékoztatja az Ügyfelet, aki köteles a vele egyeztetett időpontban átvenni a megrendelt szállítmányt. Határozott órára történő szállítást nem áll módjában a Szolgáltatónak vállalni.


Ha az Ügyfél az árút a vele egyeztetett szállítási időpontban olyan okból nem veszi át, amelyért az Ügyfél felelős, a Szolgáltató saját választása szerint jogosult a tárolási díj, valamint az újbóli kiszállítás díjának az Ügyfélre történő terhelése mellett a termék újból kiszállítását megkísérelni. Elállási jog illeti meg a Szolgáltatót, ha az Ügyfél a megrendelt termék átvételét a kiszállításkor megtagadja.

A megrendelt termék fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelt termék vételára, valamint a házhoz szállítás díjára vonatkozó fizetési kötelezettségének az Ügyfél banki átutalással, vagy kézpénzzel tehet eleget. Az Ügyfél választhat, hogy a megrendelt terméket személyesen veszi át a szolgáltatótól vagy házhoz szállítás kér. Amennyiben házhozszállítást kér, fizetési kötelezettséget jelent számára, melynek díja Kecskemét területén belül a szállítás díja 4000 Ft + áfa, valamint amennyiben emeletre kell szállítani 500 Ft+áfa / emelet. Kecskemét területén kívül 150 Ft/ km + áfa oda visszaútra számítva a google maps szolgáltatást alapul véve.


Kizárólag magyarországi szállítási címre küldi el Szolgáltató a megvásárolt termékeket.


Az ügyfélre csak akkor száll át az áru elveszésének, vagy sérülésének veszélye, amikor az Ügyfél által megjelölt helyiségbe az árut a Szolgáltató leszállítja vagy az ügyfél által megbízott személy átvette. Abban az esetben, hogyha az ügyfél gondoskodik a szállításról, akkor a kárveszély a szállító részére történő átadáskor átszáll.


Arról, hogy a termék a Szolgáltatónál van_ e készleten a telefonos megkeresés alkalmával tájékozódhat és veheti át személyesen (díjmentes ez az átvételi mód) a Szolgáltatónál adott esetben. Amennyiben az Ügyfél az adott terméket a visszaigazolás során megjelölt határidőben nem veszi át, a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni és az Ügyfél megrendelését törölni.


A Szolgáltató által megadott árak bruttó árak, és tartalmazzák az érvényes törvényes forgalmi adót. Az elszámolás forintban történik.


A megrendelt termékek vételárára, valamint a házhoz szállítás díjára vonatkozó fizetési kötelezettségének banki átutalással, vagy készpénzzel tehet eleget az Ügyfél.


Az átutalásos fizetés esetén az Ügyfélnek a visszaigazolásban meghatározott időpontig kell kiegyenlítenie a megrendelt termék vételárát, valamint a házhoz szállítás díját.


A vételár, illetve a szállítási díj megfizetésének elmaradása a megjelölt határidőig nem történt kiegyenlítésre, akkor a Szolgáltató jogosult az Ügyfél megrendelését törölni, valamint a szerződéstől elállni. Az Ügyfél késedelmes teljesítésével összefüggő kártérítési igényeit, a Szolgáltató fenntartja, valamint a szállítási költségek megtérítésére vonatkozóan is.


Szolgáltató az elállási joga gyakorlásáról és ennek kapcsán az Ügyfél megrendelésének törléséről az Ügyfelet telefonon vagy e_mailben tájékoztatja.

Elállási/Felmondási jog


Ebben a részben leírtak kizárólag azon Ügyfelekre vonatkoznak akik Fogyasztónak minősülnek. (Fogyasztó: szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek.)

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

 

Elállási/felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 6000 Kecskemét, Wéber Ede utca 10.; mail cím: info@dobosbutor.hu; telefonszám: 0676/507-655  Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Dobos Lakberendezés Kft. 6000 Kecskemét, Wéber Ede utca 10.; telefonszám: 0676/507-655, mail cím: info@dobosbutor.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. 


A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni

Ön köteles számunkra (a 6000 Kecskemét, Wéber Ede utca 10. szám) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.


Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a "c" és az "e" pontban meghatározottak esetén: "olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; "olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.


1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, amelyek eladási ára a 10.000,- Ft-ot meghaladja.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, így a fogyasztót az 1. pontban megjelölt jogok (kellékszavatossági jogok) illetik meg.

Jótállás esetén ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás a Fogyasztó (egyéb) jogszabályon alapuló jogait nem érinti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik
FELELŐSSÉG


A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A weboldalt az ügyfél kizárólag a saját kockázatára használhatja, továbbá elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, valamint a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.


A weboldal olyan (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezethet. Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha szerződéses kötelezettségeit azért nem teljesíti, mert olyan esemény következménye, amely ésszerű irányításán kívül esik, ami magában foglalja különösen, de nem kizárólag a tűzesetet, árvizet, vihart, egyéb szélsőséges időjárási körülményeket, lázadást, sztájkot, zavargásokat, háborút és terrorcselekményt.SZERZŐI JOGOK


Szerzői jogvédelem alatt áll a weboldal.

A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett a weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználása.


JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


Panaszügyintézés Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: A webáruház vonatkozásában rendelkezésre álló ügyfélszolgálat: Ügyfélszolgálati iroda helye: 6000 Kecskemét, Wéber Ede utca 10.


Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő _ Péntek 09:00 _ 17:30 Szombat: 09:00 _ 13:00 Telefon: 0676/507655 Internet cím: www.dobosbutor.hu


Fogyasztói kifogását a jelen pontban foglalt elérhetőségeken terjesztheti elő szóban vagy írásban: (amennyiben az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltatónak az áruk Fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos fogyasztói kifogással élhet)


A Szolgáltató a hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, ha a panasz jellege ezt megengedi.


Amennyiben az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, abban az esetben a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát _ személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja _. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el a Szolgáltató.


A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni valamint érdemben írásban megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Amennyiben a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.


Az egyes áruházak vevőszolgálati irodáiban jól hozzáférhető helyen elhelyezett Vásárlók Könyvébe az Ügyfél jogosult panaszait, javaslatait beírni, amit a Szolgáltató köteles megválaszolni. Az Ügyfél a Szolgáltató egyes áruházainak vevőszolgálatán is jelezheti az adott termékekkel kapcsolatos panaszait.


Egyéb panaszkezelési, jogérvényesítési lehetőségek


Az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél, illetve a Fogyasztónak minősülő Ügyfél számára, amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való egyeztetések során nem rendeződik.


Ha a Fogyasztónak minősülő Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye, a Szolgáltató székhelye, telephelye, illetve a jogsértés elkövetésének helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, mint ellenőrzési szervhez. Első fokon a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró Járási hivatal jár el, másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A panasz elbírálását követően dönt a hatóság a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.


Békéltető testület:


A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztónak minősülő Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes vagy az általa megjelölt, kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testületnél. (Fogyasztónak minősül: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro_, kis_ és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. )

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben meghatározott tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. Az EU rendelet szerinti online vitarendezési platform alkalmazázának kivételével a vállalkozás a rendelet szerinti online vitarendezési platform alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozására feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

A Bács_Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Pf.:228.) email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; holnap: www.bacsbekeltetes.hu elérhetőségen érhető el.


A további békéltető testületek pontos elérhetősége a következő linkre kattintva érhető el: http://www.nfh.hu/node/8579.Az Uniós Online Vitarendezési Platform keretében a http://ec.europe.eu/odr hivatkozásra kattintással egy egyszerű regisztrációt követően, bejelentkezett állapotban online módon panasszal élhet az Ügyfél. Ha panasszal kíván élni olnine vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, ezen a honlapon kezdmeényezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését. A portál csak akkor használható, ha Ön az Eu-ban, Norvégia, Izland, Liechtenstein él, és a kereskedő székhelye is valamelyik EU országban, Norvégia, Izland, Liechtenstein található. Egyes országokban ezt a webhelyet a kereskedők is igénybe vehetik arra, hogy panaszt tegyenek fogyasztókkal szemben valamilyen általuk értékesített termék vagy szolgáltatás kapcsán. 


Bírósági eljárásAz Ügyfél jogosult a követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései alapján. A pénz fizetésére irányuló, lejárt követelés közjegyzőnél kezdeményezhető fizetési meghagyásos eljárásban is érvényesíthető (bővebben: a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény).


EGYÉB RENDELKEZÉSEK


A weboldal használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:

Használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, valamint telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalunkon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását is.


Jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani a Szolgáltató bármikor jogosult.


A Weboldalon történő megjelenésével lép hatályba az ÁSZF módosítása. A Weboldal használatával összefüggő adatkezelésről szóló tájékoztatást az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, mely szintén elérhető jelen Weboldalon.


Amennyiben az Ügyféllel kötött szerződés egyes rendelkezései (jelen ÁSZF is), teljesen, vagy részben érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét.


AzÜgyféllel kötött szerződésekre, valamint jelen ÁSZF_re a magyar jog vonatkozik. Az ENSZ_vételi jog nem kerül alkalmazásra.


A szerződésből, ideértve az ÁSZF_t is származó jogvitákra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság illetékes.


A jelen ÁSZF, valamint a jelen weboldalon található Adatvédelmi Szabályzat 2017. június 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályában marad.  
KÉRDÉSE VAN?

Keressen minket a megadott elérhetőségek egyikén!

Kapcsolat, kattintson ide!